Klachtenregeling
Streep paars lang

Kinderhospice Kwatro wil graag dat jouw zoon of dochter en jullie zelf tevreden zijn. Daar doen we ons best voor. Maar het kan natuurlijk voorkomen dat onze ideeën of wensen uiteenlopen of dat er een fout gemaakt wordt. We streven naar openheid, transparantie en waarderen het wanneer je zo snel mogelijk ontevredenheid met ons bespreekt. Zo kunnen we samen tot een oplossing komen.

Kinderhospice Kwatro neemt jouw klacht serieus, deze wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Heb je een klacht volg dan de volgende richtlijn:

Spreek het uit
Heb je een klacht? Bespreek jouw onvrede met de betreffende dienstdoende professional, betrokkene of eerst verantwoordelijke verzorgende van jouw kind.
Wanneer wij op de hoogte zijn van jouw onvrede kunnen wij proberen dit samen met jou op te lossen in het moment. Er is ruimte om onvrede te uiten en gezamenlijk te zoeken naar verbetering of een passende oplossing.

Samen met klachtenfunctionaris
Is dit lastig voor jou of komen we er samen niet uit, dan kan je jouw klacht bespreken met een onpartijdige klachtenfunctionaris van Kinderhospice Kwatro. Zij kan jou helpen de juiste weg te vinden voor het oplossen van jouw klacht of het probleem.

De klachtenfunctionaris luistert naar jouw verhaal en probeert te bemiddelen en jou te helpen. Maar zij doet geen uitspraak over jouw klacht. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
Wanneer je de klacht persoonlijk of telefonisch overbrengt, zullen wij altijd verzoeken dit ook schriftelijk te doen voor het dossier. Je mag dan zo spoedig mogelijk een eerste reactie verwachten.

ik wil een klacht indienen

Kosten
De hulp en het advies van de klachtenfunctionaris is gratis.

Mediation bij geschillen
Wanneer je geen bemiddeling wenst of wanneer het gewenste resultaat niet behaald wordt richten we ons tot De Geschillencommissie. De Geschillencommissie stelt een onderzoek in naar de gang van zaken en doet onafhankelijk uitspraak over de gegrondheid van de klacht.

Registratie
Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 12 maanden bewaard.

 
© 2022 Stichting Kinderhospice Kwatro  |  Privacyreglement  |  FAQ  |  Venrayseweg 89a, Horst aan de Maas  |  KvK 84520906  |  RSIN 863243071